Strona:Klejnoty poezji staropolskiej (red. Baumfeld).djvu/16

Ta strona została skorygowana.


125.  
List miłosny — z rękopisów średniowiecznych 
 207
126.  
Do paniej (z „Fraszek“) — Jana Kochanowskiego 
 208
127.  
Do Magdaleny (z „Fraszek“) —  
 209
128.  
Wezwanie Hanny do Czarnolasu 
 „ 
129.  
Pochwała pięknej  
 211
130.  
 „ 
131.  
O Kasi i Anusi (Fraszka) — Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
 212
132.  
Do miłej (z „Wieśniaka“) — Andrzeja Zbylitowskiego 
 213
133.  
Kołacze (Sielanka) — Szymona Szymonowicza 
 214
134.  
Z sielanki „Kosarze“ 
 217
135.  
Z sielanki „Dziewka“ 
 „ 
136.  
Łajanie Armidy (z „Goffreda abo Jerozolimy wyzwolonej“ Torquata Tassa) — Piotra Kochanowskiego 
 221
137.  
Tęsknota (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 222
138.  
Prośba o wzajemność (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 223
139.  
Wybrana (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 224
140.  
Do lubego (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 „ 
141.  
Na płacz jednej panny — Jana Andrzeja Morsztyna 
 225
142.  
Jedwabnica — Jana Andrzeja Morsztyna 
 226
143.  
O swej pannie 
 „ 
144.  
Cuda miłości (Sonet) —  
 „ 
145.  
Do wiarołomnej 
 227
146.  
Pieśń — Jerzego Szlichtynga 
 228
147.  
Z sielanki: Śpiewacy — Józefa Bartłomieja Zimorowicza 
 229
148.  
Zielone — Wespazjana Kochowskiego 
 230