Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów 2


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ II.
I. Wszystkich przed sąd Boży powoływa 1 — 11. II. Poganom wymowę 12. 13. III. niewiadomość odeymuie 14 — 16. IV. Żydy zakonem Bożym pisanym 17 — 22. V. którym się oni chlubili, przekonywał 23 — 26. VI. Żydow i Poganów z sobą porównywa 27 — 29.

Przetoż iesteś bez wymówki o człowiecze! który[1] osądzasz; bo w czém drugiego[2] osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ toż czynisz, który drugiego osądzasz.
2. Lecz wiemy, iż sąd Boży iest według prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy czynią.
3. Czy mniemasz o człowiecze! który osądzasz tych, co takowe rzeczy czynią, a sam ie czynisz, że ty uydziesz sądu Bożego?
4. Czy bogactwy dobrotliwości iego, i cierpliwości, i nieskwapliwości[3] pogardzasz, nie wiedząc, iż cię dobrotliwość Boża[4] do pokuty prowadzi?
5. Ale podług zatwardziałości twoiéy i serca niepokutuiącego skarbisz sobie samemu gniew na dzień[5] gniewu i obiawienia sprawiedliwego sądu Bożego.
6. Który odda każdemu podług[6] uczynków iego.
7. Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukaią sławy i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny;
8. A zaś swarliwym i prawdzie nieposłusznym, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda[7] zapalczywość i gniew,
9. Utrapienie i ucisk duszy każdego człowieka, który złość popełnia, Żyda nayprzód, potym i Greka;
10. A chwałę i cześć i pokóy wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi nayprzód, potym i Grekowi.
11. Albowiem niemasz[8] względu na osoby u Boga.
II. 12. A którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu téż poginą; a którzykolwiek w zakonie grzeszyli, przez zakon sądzeni będą.
13. (Gdyż nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi są u Boga; ale czyniciele zakonu usprawiedliwieni będą.)[9]
III. 14. Bo ponieważ Poganie nie maiący zakonu z przyrodzenia czynią, co iest w zakonie, ci, zakonu nie maiąc, sami sobie są zakonem;
15. Którzy ukazuią skutek zakonu, napisany na sercach swych, z poświadczaniem sumnienia ich i myśli wespół siebie oskarzaiących albo téż wymawiaiących,
16. W dzień, gdy sądzić będzie[10] Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii moiéy przez Iezusa Chrystusa.
IV. 17. Oto, się ty nazywasz Żydem, i polegasz na zakonie, a chlubisz się Bogiem,
18. I znasz wolą iego, i rozeznawasz rzeczy różne od niéy, wyćwiczony będąc z zakonu;
19. I masz za to, żeś iest wodzem ślepych,[11] światłością tych, którzy są w ciemności;
20. Mistrzem bezrozumnych, nauczycielem niemowiątek, maiąc kształt znaiomości i prawdy w zakonie.
21. Który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? Który opowiadasz, żeby nie kradziono, kradniesz?
22. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? który się brzydzisz bałwany, święte rzeczy kradniesz?
V. 23. Który się chlubisz zakonem, przez przestępstwo zakonu Boga lżysz?
24. Albowiem imię Boże dla was bluźnione bywa między Pogany, iako napisano:[12]
25. Boć obrzezanie iest pożyteczne, ieźlibyś pełnił zakon; ale ieźlibyś był przestępcą zakonu, twoie obrzezanie stało się nieobrzezką.
26. Ieźliby tedy nieobrzezka przestrzegała praw zakonnych; azaż iego nieobrzezka nie będzie poczytana za obrzezkę?
VI. 27. I osądzi nie obrzezka z przyrodzenia zakon pełniąca cię, który przez literę i obrzezkę iesteś przestępcą zakonu.
28. Albowiem[13] nie ten iest Żydem, który iest Żydem na iawie, ani to iest obrzezka, która iest na iawie na ciele;
29. Ale który iest w skrytości Żydem, i obrzezka serca, która[14] iest w duchu, nie w literze, któréy chwała nie iest z ludzi, ale z Boga.

 Rz 1 Rz 2
Biblia Gdańska
Rz 3