Historja kołka w płocie

>>> Dane tekstu >>>
Autor Józef Ignacy Kraszewski
Tytuł Historja kołka w płocie
Podtytuł według wiarygornych źródeł zebrana i spisana
Wydawca Piller i Gubrynowicz & Schmidt
Data wyd. 1874
Miejsce wyd. Lwów, Warszawa
Źródło Skany na commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron

HISTORJA

KOŁKA W PŁOCIE

według

WIARYGODNYCH ŹRÓDEŁ ZEBRANA I SPISANA

przez

J. I. Kraszewskiego.

Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora.
LWÓW.

W księgarni Gubrynowicza i Schmidta
przy placu św. Ducha l. 10.
1874.


WARSZAWA.

W księgarni Michała Glücksberga.
Nakładem Pillera i Gubrynowicza &Schmidta.
Drukiem Kornela Pillera.

Powieść ta napisaną była w chwili, gdyśmy się wszyscy gorąco zajmowali sprawą włościańską i dzielili na obozy: tych co jej rozwiązania dobrą wolą i dobrem sercem pragnęli, i tych którzy się opierali niezbędnej reformie, przekładając by nam była narzuconą, niż żeby dokonać się miała ofiarą chętną i serdeczną. Najdzikszych rozumowań nasłuchać się było można, ale zarazem — przyznać należy — były pojęcia zdrowe i serca gorące. Nigdzie może w ostatku chętniej nie poświęcono mienia dla zasady i idei. Wszelkiemi sposoby starając się rozwiązanie tej kwestji uczynić dobrowolnem i chętnem, autor napisał wówczas Mateusza żytomirskiego: Stare dzieje, i wydał w r. 1859 nakreśloną historję „Kołka w płocie”. Jest ona pamiątką tej ciekawej chwili walki, w której raz w czasie wyborów szlacheckich trzeba było we trzech stawać przeciwko trzystu. Ktoś to kiedyś zapewne zapamięta i opisze.
Zdaje mi się, że „Kołek w płocie”, choćby dla roli jaką w tej sprawie odegrał, zasługuje by go zachowano na pamiątkę.

Drezno 1874.

J. I. Kraszewski.ROZDZIAŁ PIERWSZY.
Prolegomena i wstęp do dzieła.


ROZDZIAŁ DRUGI.
Pochodzenie i młode lata bohatera.


ROZDZIAŁ TRZECI.
O sąsiadce sośninie.


ROZDZIAŁ CZWARTY.
Miejsce urodzenia i epizodycznie o ludziach.


ROZDZIAŁ PIĄTY.
Z powodu kołka, historja o chłopach.


ROZDZIAŁ SZÓSTY.
Jeszcze kołki i ludzie.


ROZDZIAŁ SIÓDMY.
Jakoś to będzie!


ROZDZIAŁ ÓSMY.
Wcale nie do rzeczy — o szlachcie... przedmiot unosi autora za daleko.


ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY.
O łące, o pannie Adelaidzie i głupim chłopaku.


ROZDZIAŁ DZIESIĄTY.
Trochę o kołku, i o ludziach trochę.


ROZDZIAŁ JEDENASTY.
Jak dąbczak kołkiem został i co się potem z nim działo.


ROZDZIAŁ DWUNASTY.
Stary kołek opowiada swe dzieje.


ROZDZIAŁ TRZYNASTY.
Niewiedzieć dla czego o Sacharze.


ROZDZIAŁ CZTERNASTY.
Same epizody, ale kołka z oczów nie tracim.


ROZDZIAŁ PIĘTNASTY.
Kołek, tylko innego rodzaju.


ROZDZIAŁ SZESNASTY.
O bohaterze i jego losach, — wracamy do rzeczy.


ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY.
Zabłąkany znów autor prosi o cierpliwość czytelnika.


ROZDZIAŁ OSIEMNASTY.
Jak niebezpieczna jest miłość kiedy nie ma butów.


ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY.
Hostorja płotu, zdrada chmielu, upadek i niespodziana metamorfoza ostatnia.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Józef Ignacy Kraszewski.