Indeks:Antoni Schneider - Babiagóra w Beskidach.djvu

Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Babiagóra w Beskidach

Autor

Antoni Schneider

Wydawca

Nakładem wydawnictwa „Gazety Lwowskiej“

Rok wydania

1872

Miejsce wydania

Lwów

Druk

Drukarnia E. Winiarza

Źródło

Skany na Commons

Strony

Postęp

Wszystkie strony już przepisane, ale nie wszystkie strony skorygowane

Status dod.

Projekt nie zawiera elementów dodatkowych wymagających opracowania

Uwagi

Monografia wydrukowana w piśmie: Dodatek Miesięczny do „Gazety Lwowskiej“ poświęcony historyi, statystyce i ekonomii krajowej, Rok I, Tom III, 1872, str. 65-91.
Tekst można porównać z: Antoni Schneider Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi, Lwów 1874, Tom II (hasła: Babiagóra, Babigórcy).

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: