Indeks:Józef Birkenmajer - Epika polska przed Mickiewiczem.djvu

Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Epika polska przed Mickiewiczem

Autor

Józef Birkenmajer

Wydawca

miesięcznik „Prąd“

Rok wydania

1938

Miejsce wydania

Lublin

Druk

Drukarnia „Narodowa”

Źródło

Skany na Commons

Strony

Postęp

Projekt ukończony - wszystkie strony uwierzytelnione

Status dod.

Wszystkie dodatkowe elementy zamieszczone

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: