Strona:PL Bajki i powiastki dla dzieci z celniejszych bajko-pisarzy polskich wybrane.djvu/005

Ta strona została skorygowana.


Spis Powiastek.

Stanisława Jachowicza:
1.  Kazio strona 55
2.  Tadeuszek 56
3.  Staś 57
4.  Franuś 57
5.  Ludwinia i Braciszek 58
6.  Marcinek 59
7.  Chłopczyk ukarany 60
8.  Pasterz kłamca 61
9.  Dziécię i Dzbanuszek 62
10.  Kożuszek 63
11.  Dziécię i Staruszek 63
12.  Stefcia o jednym trzewiczku 64
13. 
Kasia 64
14.  Sumienność 65
15.  Złośnik poprawiony 66
16.  Rzucanie kamykiem 68
17.  Siérota 68
18.  Ździebełko 69
19.  Kwiatek podniesiony 70
20.  Staruszek przy pracy 71
21.  Szydzący dziadek 71
22.  Kotek kulawy 72
23.  Józio i Matka 73
24.  Lorcia 74
25.  Ciocia Karolinki 75
26.  Dzionek 75
Teofila Nowosielskiego:
27.  Jaś łakomy 76
28.  Wiérzba 79
29.  Józia i Nożyczki 80
30.  Żydek w kajecie 82
31.  Skarb ukryty 83
32.  Złodzieje 85
33.  Odkładana praca 86
Tymoteusza Rodziszewskiego:
34.  Walery strona 87
35.  Zegar 88
36.  Michaś 89
37.  Karolek 89
38.  Mundzio 90
39.  Piotruś 91
40.  Teofilek 91
41.  Wytrwałość 92
42.  Przyjaciele 93
43.  Nędzarz i Dzieci 94
44.  Józio 95
45.  Grzmoty 96
46.  Bóg o wszystkiém pamięta 96
47.  Braciszek i Siostrzyczka 97
L. E. Rajszla:
48.  Zakład 98
49.  Owoc niedojrzały 99
50.  Ślizgawka 100
51.  Anielka 101
52.  Jałmużna 102
53.  Teodorek 102
54.  Michaś 104
55.  Skarga 104
Ignacego Krasickiego:
56.  Podróżny i Kaléka 106
57.  Dziecię i Ojciec 107
58.  Groch przy drodze 107
59.  Jaś 108
60.  Młynarz, Syn jego i Osieł 109
Franciszka Morawskiego:
61.  Franuś i Echo 112
Wład. Miniewskiego:
62.  Dwaj podróżni 114