Wyznania (Augustyn z Hippony, 1847)/Księga Dwunasta

<<< Dane tekstu >>>
Autor Augustyn z Hippony
Tytuł Wyznania
Część Księga Dwunasta
Wydawca Piotr Franciszek Pękalski
Data wyd. 1847
Druk Drukarnia Uniwersytecka
Miejsce wyd. Kraków
Tłumacz Piotr Franciszek Pękalski
Tytuł orygin. Confessiones
Źródło Skany na Commons
Inne Cała Księga Dwunasta
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii

Rozd. I. Dochodzenie prawdy z trudnością przychodzi 
 343.
Rozd. II. O dwojakiém niebie 
 344.
Rozd. III. Ciemności rozciągnione były nad przepaścią 
 — 
Rozd. IV. Pierwsza materyja 
 345.
Rozd. V. Natura piérwszéj materyi 
 — 
Rozd. VI. Jak sobie wyobrazić należy tę materyję 
 346.
Rozd. VII. Niebo jest większe i wyborniejsze od ziemi 
 347.
Rozd. VIII. Pierwotna materyja z niczego utworzona 
 348.
Rozd. IX. Co znaczy niebo nad niebiosami 
 349.
Rozd. X. Uwierzył Pismu świętemu 
 350.
Rozd. XI. Czego się nauczył od Boga 
 — 
Rozd. XII. Dwa stworzenia nieulegające zmianie czasu 
 353.
Rozd. XIII. O duchownych stworzeniach, i o niekształtnéj materyi 
 — 
Rozd. XIV. O głębokim sensie Pisma ś 
 354.
Rozd. XV. Prawdy w Piśmie bożém zawarte, stałe są chociaż rozmaicie bywają tłumaczone 
 355.
Rozd. XVI. Mówi przeciw tym, którzy się sprzeciwiają prawdzie Boskiéj 
 358.
Rozd. XVII. Jak właściwie rozumiane być mają te wyrazy: niebo i ziemia 
 359.
Rozd. XVIII. Że Pismo ś. zawiéra w sobie kilka sensów 
 361.
Rozd. XIX. Prawdy jasne i niewątpliwe 
 362.
Rozd. XX. Rozmaite tłumaczenia pierwszych wyrazów księgi Rodzaju 
 363.
Rozd. XXI. Że niemniéj rozmaicie wyłożone być mogą te słowa: »ziemia była pusta i próżna« 
 364.
Rozd. XXII. Że księga Rodzaju o utworzeniu wielu rzeczy nie namienia 
 365.

Rozd. XXIII. Dwojaka jest wątpliwość w tłumaczeniu Pisma ś. 
 367.
Rozd. XXIV. Że z pomiędzy wielu prawdziwych sensów, trudno oznaczyć ten, który miał Mojżesz w swéj myśli 
 — 
Rozd. XXV. Mówi przeciw tym, którzy dumnie utrzymują swoje zdanie, pomiędzy dwoma sensami zarówno prawdziwemi 
 368.
Rozd. XXVI. Że to przystoi Pismu ś., chociaż mieści kilka sensów pod jednemi wyrazami 
 371.
Rozd. XXVII. Pismo święte obfituje w sensa 
 372.
Rozd. XXVIII. O rozmaitych sensach, które nadać można Pismu św 
 373.
Rozd. XXIX. Wielorakim sposobem rzecz jaka może być piérwéj przed drugą rzeczą 
 374.
Rozd. XXX. Pismo ś. wykładać należy w duchu miłości 
 377.
Rozd. XXXI. Mojżesz mógł mieć na uwadze te wszystkie sensa prawdziwe, które słowom jego nadajemy 
 — 
Rozd. XXXII. Duch Ś. przewidział wszystkie sensa prawdziwe 
 378.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: Augustyn z Hippony i tłumacza: Piotr Franciszek Pękalski.