Dzieła poetyckie Tom 3

>>> Dane tekstu >>>
Autor Jan Kasprowicz
Tytuł Dzieła poetyckie Tom 3
Podtytuł Liryki I
Wydawca Towarzystwo Wydawnicze E. Wende i Sp. (T. Hiż i A. Turkuł)
Data wyd. 1912
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło skany na commons
Inne Cały tom 3
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
JAN KASPROWICZ


DZIEŁA

POETYCKIE
WYDANIE ZBIOROWE
LUDWIKA BERNACKIEGO


T. III

LIRYKI

I
LWÓW — 1912
NAKŁADEM TOWARZYSTWA WYDAWNICZEGO
WARSZAWA: E. WENDE I SP. (T. HIŻ. I A. TURKUŁ)
KRAKÓW. — DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI.
SPIS RZECZY.


LIRYKI I.
I. Z padołu walki.
I. Aryman i Oromaz 5
II. Nienawidzę 22
III. Błogosławieni 23
IV. Pieśń irlandzka 24
V. Hej, odłogiem leży nasza rola 27
VI. Excelsior 29
VII. Trzeba nam wiary 31
VIII. Oni i my 33
IX. Więc cóż? 39
X. Z więzienia 42
XI. Światła i chleba 62
XII. Drogi krzyżowe 64
XIII. Oto już idzie 74
II. Pieśni biblijne.
1. Z motywów biblijnych 79
I. Niebo i ziemia 81
II. Hagar 85
III. Rebeka. (Sielanka hebrejska) 90
IV. Mojżesz 97
V. Samson 104
VI. Judyt 111
VII. Baltazar 117
2. Ezechiel 123
3. Chrystus 143
I. Narodzenie Chrystusowe 147
II. Chrystus w Nazarecie 149
III. Kuszenie na puszczy 155
IV. Kazanie na górze 164
V. Burza na morzu 167
VI. Chrystus w domu faryzeuszowym 169

VII. U stóp cysterny w Sychar 173
VIII. Chrystus pośród swoich 176
IX. Wjazd do Jeruzalem 179
X. W ogrodzie oliwnym 183
XI. Chrystus przed Piłatem 187
XII. Golgota 190
III. Przygodne.
I. Rorate coeli 197
II. Narodzenie Chrystusowe 199
III. Bóg się rodzi 203
IV. Z opłatkiem 204
V. Żegnajmy dzisiaj rok stary 207
VI. O Roku Nowy 209
VII. Aleluja! Aleluja! 212
VIII. A kiedy zmartwychpowstał 216
IX. Kordecki 221
X. Na uroczystość dwóchsetnej rocznicy zwycięstwa
pod Wiedniem

229
XI. W setną rocznicę Trzeciego Maja 232
XII. Adamowi Mickiewiczowi 235
XIII. Słowacki 244
XIV. Pamięci Szopena 247
XV. Twórcy sceny polskiej 250
XVI. Lirnik mazowiecki. (Cieniom Lenartowicza) 254
XVII. Maryi Konopnickiej 258
XVIII. Elizie Orzeszkowej 265
XIX. Witajcie do nas, druhowie! (Na zlot sokoli we Lwo-
wie 5 czerwca 1892)

267
XX. W. W. W. W. 270
XXI. Kantata na odsłonięcie pomnika A. Fredry we Lwowie 272
XXII. Kantata na otwarcie fakultetu medycznego 274
XXIII. W albumie 276
XXIV. Wiersz karmelkowy 277
IV. Przekłady.
I. Ofelia. Z Jana Artura Rimbaud'a 281
II. Biedni ludzie w kościele. Z Jana Artura Rimbaud'a 283
III. Kruki. Z Jana Artura Rimbaud'a 285
IV. Walc demonów. Z F. Schmid'a (Dranmor'a) 287
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Kasprowicz.