Indeks:Bronisław Rejchman - Wrażenia z podróży po południowych okolicach Królestwa Polskiego.djvu

Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Wrażenia z podróży po południowych okolicach Królestwa Polskiego

Autor

Bronisław Rejchman

Redaktor

Piotr Chmielowski

Wydawca

Włodzimierz Spasowicz

Rok wydania

1881

Miejsce wydania

Warszawa

Druk

K. Kowalewski

Źródło

Skany na Commons

Strony

Postęp

Wszystkie strony już przepisane, ale nie wszystkie strony skorygowane

Status dod.

Projekt nie zawiera elementów dodatkowych wymagających opracowania

Uwagi

Opowiadanie wydrukowane w piśmie Ateneum, w r. 1881, T. 1 (21), z. 1 (str. 85-97), z. 3 (str. 523-547).

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: