Strona:Klejnoty poezji staropolskiej (red. Baumfeld).djvu/22

Ta strona została przepisana.


skiem“ 52, „Tęskność do kraju“ 129, „Pieśń dziada sokalskiego“ 131, „Na posąg Czarnieckiego w Tykocinie“ 132, „Do Stanisława Małachowskiego, marszałka sejmu wiel.“ 149, „Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta“ 159, „Powrót z Warszawy na wieś“ 200, „Do Justyny. Tęskność na wiosnę“ 232, „Laura i Filon“ 233.
Klonowicz Sebastjan Fabjan (ur. około 1550 — um. 1602): „Wróżka o upadku mocy tureckiej“ 82, „Żal nagrobny na śmierć Jana Kochanowskiego“ 190. „Podanie flisackie o sporze Narwi z Wisłą“ 263, „Wizerunek Judasza“ (Z „Worka Judaszowego“) 265, „Oszusty i wyzyskiwacze“ (Z „Wor. Jud.“) 265.
Kniaźnin Franciszek Dyjonizy (ur. 1750 — um. 1807): „Do Boga“ 50, „Do ojczyzny“ 137, „Matka obywatelka“ 138 „O mojej pracy“ (Do Piotra Borzęckiego) 199, „Dwie gałązki“ 236, „Do nocy“ 238, „Babia góra“ 315, „Do wąsów“ 317, Z dramatu „Cyganie“ 318.
Kochanowski Jan (ur. 1538 um. 1584): „Pieśń o dobrodziejstwach Boga“ 32, „Psalm VIII (O sprawiedliwości Bożej)“ 33, „Psalm XCI (O Boskiej opiece)“ 34, „Psalm CIV (O chwale Bożej)“ 36, „Psalm CXXX (O miłosierdziu Bożem)“ 38, „Psalm CXXXVII (O niewoli)“ 39, „Na sokalskie mogiły“ (fraszka) 57, „Omen Jana Kochanowskiego“ (z „Pieśni“) 62, „Pochwała znakomitszych królów polskich“ (z „Pieśni“) 63, „Proporzec jaki był“ (Z „Proporca abo hołdu pruskiego“) 65, „Na spustoszenie Podola“ (z „Pieśni“) 68, „Monomachja Parysowa z Menelausem“ (Z „Iljady“) 69, „O młodości“ (Chorus z „Odprawy posł. grec.“) 177, „Sława jedna zostaje po człowieku“ (z „Pieśni“) 178, „Do snu“ (fraszka) 179, „Powrót wiosny“ (z „Pieśni“) 179, „Na lipę“ (fraszka) 180, „Na dom w Czarnolesie“ (fraszka) 181, „Tęsknota“ (tren X) 181, „O smutnych pamiątkach“ (tren VII) 182, „Zwątpienie“ (tren XI) 183, „Pocieszenie“ (tren XIX) 183, „Złote myśli, wyjęte z różnych pism jego“ 187, „Do paniej“ (fraszka) 208, „Do Magdaleny“ (frasz.) 209,