Biblia Wujka (1923)/Księga Hioba 17


Poniżej znajduje się Księga Hioba podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Hioba

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42


ROZDZIAŁ XVII.
Powiada Job, że cierpliwie oczekawa odpłaty Bożéj, w boleściach ciała, we frasunku dusze.

Duch mój umniejszy się: dni moje się skrócą, a tylko mi grób zostaje.

Nie zgrzeszyłem, a w gorzkościach mieszka oko moje.

Wybaw mię, Panie, i postaw mię wedle siebie: a czyjażkolwiek ręka niech walczy przeciwko mnie.

Serce ich oddaliłeś od karności, przetóż nie będą podwyższeni.

Łup obiecuje towarzyszom, a oczy synów jego ustaną.

Położył mię jako na przypowieść ludzką: i jestem na przykład przed nimi.

Zaćmiło się od rozgniewania oko moje: a członki moje jako wniwecz obrociły się.

Zdumieją się sprawiedliwi nad tem: a niewinny na obłudnego powstanie.

I będzie trzymał sprawiedliwy drogę swoję, a czysty rękoma przyczyni mocy.

10 Wy tedy wszyscy nawróćcie się, i przyjdzie: i nie najdę między wami żadnego mądrego.

11 Dni moje przeminęły, myśli moje rozerwane są, trapiąc serce moje.

12 Noc obróciły w dzień: a po ciemnościach zaś spodziewam się światłości.

13 Jeźli czekać będę, piekło jest domem moim: i w ciemnościach usłałem łóżko moje.

14 Rzekłem zgniłości: Ojcem moim jesteś: matką moją i siostrą moją robakom.

15 Gdzież tedy teraz jest oczekawanie moje? a cierpliwość moję kto obaczywa?

16 Do najgłębszego piekła zstąpią wszystkie rzeczy moje: cóż mniemasz, że wżdy tam będę miał odpoczynienie?