Biblia Wujka (1923)/Księga Hioba 8


Poniżej znajduje się Księga Hioba podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Hioba

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42


ROZDZIAŁ VIII.
Baldad Joba karze z niepobożnego mówienia a napomina, aby się ku lepszéj drodze a ku Bogu nawrócił, a wołał, chciałliby mieć pociechę.

A odpowiadając Baldad Suhites, rzekł:

I pokądże takowe rzeczy mówić będziesz, a duch rozliczny mowy ust twoich?

Aza Bóg podchodzi sąd? albo Wszechmogący wywraca sprawiedliwość?

Chociaż synowie twoi zgrzeszyli jemu, i opuścił je w ręce nieprawości ich:

Wszakże ty, jeźli rano wstaniesz do Boga, a będziesz się modlił Wszechmocnemu:

Jeźli czystym i prostym będziesz chodził, zaraz ocuci ku tobie i spokojne uczyni mieszkanie sprawiedliwości twojéj.

Tak dalece iż, jeźli początki twoje były małe, i ostatki twoje rozmnożą się wielce.

Pytaj się bowiem starego wieku i dowiaduj się pilnie pamięci ojców.

(Wczorajsi bowiem jesteśmy i nie wiemy, że dni nasze na ziemi są jako cień.) [1]

10 A oni cię nauczą, będąć mówić, i z serca swego wypuszczą wymowy.

11 Aza się może zielenić sitowie bez wilgotności? albo rogozie urość bez wody?

12 Gdy jeszcze jest w kwieciu, ani go ręką urwą, przed wszystkiem zielem usycha.

13 Tak drogi wszystkich, którzy zapominają Boga: i nadzieja obłudnika zginie.

14 Nie upodoba mu się głupstwo jego, a jako pajęcza siatka ufanie jego.

15 Będzie się podpierał domu swego, a nie ostoi się: będzie go podpierał, a nie powstanie.

16 Zda się wilgotnym, niźli wznidzie słońce, a na wschodzie jego wynidzie latorosłka jego.

17 Na gromadzie kamienia zagęści się korzenie jego i między kamieńmi mieszkać będzie.

18 Jeźli go pożre z miejsca swego, zaprzy się go i rzecze: Nie znam cię.

19 Albowiem to jest wesele drogi jego, aby zaś z ziemie inni się puścili.

20 Bóg nie odrzuci prostego, ani poda ręki złośnikom.

21 Aż się napełnią śmiechu usta twoje, a wargi twe wykrzykania.

22 Którzy cię mają w nienawiści, obleczeni będą wstydem, i przybytek niezbożnych nie będzie.


Przypisy