Biblia Wujka (1923)/Księga Hioba 38


Poniżej znajduje się Księga Hioba podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Hioba

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42


ROZDZIAŁ XXXVIII.
Bóg mówi do Joba i powiada mu dziwne sprawy, które uczynił od początku; a tem dowodzi, że sobie równego nie ma.

A odpowiadając Pan Jobowi z wichru, rzekł:

Któż to jest, który wikle wyroki słowy nieroztropnemi.

Przepasz jako mąż biodra twoje: będę cię pytał, a odpowiadaj mi.

Gdzieś był, gdym zakładał fundamenty ziemi? powiedz mi, jeźli masz rozum.

Kto założył miary jéj, jeźli wiesz? albo kto nad nią sznur rozciągnął?

Na czem podstawki jéj są ugruntowane? albo kto założył kamień jéj narożny?

Gdy mię chwaliły wespół gwiazdy zaranne, i śpiewali wszyscy synowie Boży:

Kto zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało, jakoby z żywota wychodząc?

Gdym kładł obłok szatę jego i mrokiem jako pieluchami dziecinnemi obwijał?

10 Obtoczyłem je granicami memi i przyprawiłem zaworę i drzwi,

11 I rzekłem: Aż póty przyjdziesz, a daléj nie postąpisz i tu rozbijesz nadęte wały twoje.

12 Azaś ty po narodzeniu twojem rozkazał świtaniu, i ukazałeś zorzy miejsce jéj?

13 I trzymałeś strząsając kończyny ziemie, i wytrząsnąłeś z niéj niepobożne?

14 Będzie przywrócona jako błoto pieczęć, i będzie stała jako odzienie:

15 Odjęta będzie od niezbożników światłość ich, i ramię wysokie złamane będzie.

16 Azaś wszedł do głębokości morskich i przechodziłeś się po dnie przepaści?

17 Azać otworzone są bramy śmierci, i widziałeś drzwi ciemne?

18 Azaś oglądał szerokość ziemie? powiedz mi, jeźli wiesz wszystko?

19 Na któréj drodze światłość mieszka? a ciemności które jest miejsce?

20 Abyś przywiódł każde ku końcowi swemu a wyrozumiał ścieżki domu jego.

21 Widziałeśli na on czas, żeś się miał urodzić? a znałeśli liczbę dni twoich?

22 Izaliś wszedł do skarbu śniegu, albo skarby gradu oglądał?

23 Którem nagotował na czas nieprzyjaciela, na dzień bitwy i walki.

24 Którą drogą rozchodzi się światło, dzieli się gorącość na ziemi?

25 Kto dał bieg bardzo gwałtownemu dżdżowi, i drogę grzmiącemu gromowi?

26 Aby szedł deszcz na ziemię, bez człowieka, na puszczy, gdzie żaden człowiek nie mieszka:

27 Aby napełnił bezdrożną i pustą i wywiódł trawę zieloną.

28 Kto jest ojcem dżdża? albo kto zrodził krople rosy?

29 Z czyjego żywota wyszedł lód? a mróż z nieba kto spłodził?

30 Wody twardnieją jako kamień, i ścina się wierzch przepaści.

31 Izali będziesz mógł złączyć jasne gwiazdy Baby? albo okrąg Wozu niebieskiego będziesz mógł rozerwać?

32 Izali wywodzisz Jutrzenkę czasu swego, a zwierzęcéj gwiaździe nad synami ziemskimi wstawać każesz?

33 Izali wiesz porządek nieba? i postawisz sposób jego na ziemi?

34 Izali podniesiesz głos twój do obłoka, a gwałt wód okryje cię?

35 Izali wypuścisz łyskawice i pójdą, a wróciwszy się rzeką tobie: Owośmy?

36 Kto włożył we wnętrzności człowiecze mądrość? albo kto dał kurowi rozumność?

37 Kto wysłowi sposób niebios? a harmonii niebieskiéj kto każe usnąć?

38 Gdy się sypał proch na ziemię, a bryły się zlepiały?

39 Izali ułapisz lwicy pokarm, i duszę szczeniąt jéj napełnisz?

40 Gdy leżą w łóżkach, a w jaskiniach zasadzają się?

41 Kto gotuje krukowi jadło jego, gdy dzieci jego wołają do Boga, tułając się, że nie mają pokarmu? [1]


Przypisy