Biblia Wujka (1923)/Księga Hioba 12


Poniżej znajduje się Księga Hioba podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Hioba

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42


ROZDZIAŁ XII.
Okazuje Job swą cierpliwość i moc Bożą, ktemu téż, gdzie ma miejsce mądrość.

A Job odpowiadając, rzekł:

Toście wy tedy sami ludzi, a z wami umrze mądrość?

Téżci ja mam serce jako i wy, anim jest podlejszy niźli wy; bo któż tego niewie, co wy wiecie?

Ten, z którego się naśmiewa przyjaciel jego jako ze mnie, będzie wzywał Boga, i wysłuchawa go; naśmiewają się bowiem z prostoty sprawiedliwego. [1]

Kaganiec wzgardzony w myślach bogatych nagotowany na czas zamierzony.

Pełne są przybytki zbójców, a śmiele Boga wzruszają, gdyż on dał wszystko w ręce ich.

Jednak pytaj się bydła i nauczy cię: i ptastwa niebieskiego, i okażeć.

Mów do ziemie, a odpowie tobie, i będąć powiadać ryby morskie.

Któż nie wie, że to wszystko ręka Pańska uczyniła?

10 W którego ręce dusza wszelkiéj rzeczy żywéj i duch wszelkiego ciała człowieczego.

11 Azaż nie ucho słów rozsądza? a podniebienie smaku jedzącego?

12 W starych jest mądrość, a w długim wieku roztropność.

13 U niego jest mądrość i moc, on ma radę i zrozumienie.

14 Jeźli zepsuje, nikogo niemasz, ktoby zbudował: jeźli człowieka zamknie, niemasz nikogo, coby otworzył. [2]

15 Jeźli zatrzyma wody, wszystko wyschnie: a jeźli je wypuści, wywrócą ziemię.

16 U niego jest moc i mądrość; on zna i zwodzącego i tego, którego zwodzą.

17 Przywodzi poradniki ku głupiemu końcowi, i sędzie ku głupstwu.

18 Pas królewski rozwięzuje i biodra ich powrozem przepasuje.

19 Prowadzi kapłany beze czci a przedniejsze pany podwraca:

20 Odmieniając usta prawdziwych i naukę starych odejmując.

21 Wylewa wzgardę na książęta, tym, którzy byli potłumieni, lżéj czyniąc.

22 Który głębokie rzeczy odkrywa z ciemności i wywodzi na światłość cień śmierci.

23 Który rozmnaża narody i traci je: a wywrócone wcale zaś postanawia.

24 Który odmienia serce książąt ludu ziemie i zwodzi je, że próżno chodzą, gdzie niemasz drogi.

25 Macać będą jako w ciemności a nie w światłości: i uczyni, że będą błądzić jako pijani.


Przypisy