Biblia Wujka (1923)/Księga Hioba 20


Poniżej znajduje się Księga Hioba podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Hioba

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42


ROZDZIAŁ XX.
Szczęśliwość ludzi złych krótka.

I odpowiadając Sophar Naamathczyk rzekł:

Dlatego myśli moje rozliczne następują jedna za drugą, a myśl się rozrywa.

Nauki, którą mię strofujesz, słuchać będę: a duch wyrozumienia mego odpowie mi.

To wiem od początku, odtąd, jako osadzon jest człowiek na ziemi:

Że chwała niezbożnych krótka jest, a wesele obłudnika jako mgnienie oka.

Jeźli wstąpi aż do nieba pycha jego, a głowa jego tykać się będzie obłoków:

Jako gnój na końcu zginie, a którzy nań patrzyli, rzeką: Gdzież jest?

Jako sen odlatający znalezion nie będzie: przeminie jako widzenie nocne.

Oko, które go widziało, nie ujrzy: ani nań więcéj patrzyć będzie miejsce jego.

10 Synowie jego będą starci ubóstwem: a ręce jego oddadzą mu boleść jego.

11 Kości jego będą napełnione występków młodości jego, i z nim w prochu spać będą.

12 Bo gdy słodka będzie złość w uściech jego, skryje ją pod język swój.

13 Zfolguje jéj i nie opuści jéj, i będzie ją taił w gardle swojem.

14 Chleb jego w żywocie jego obróci się w żółć źmijową wewnątrz.

15 Bogactwa, które pożarł, zwróci, a z brzucha jego Bóg je wyciągnie.

16 Głowę źmijową ssać bedzie: i zabije go język jaszczórczy.

17 (Niech nie ogląda źródeł rzeki, strumieniów miodu i masła.)

18 Będzie karan za wszystko, co działał, a przecię nie zniszczeje, według mnóstwa wynalazków swoich tak téż cierpiéć będzie.

19 Bo łamiąc obnażył ubogie, dom wydarł, a nie budował go.

20 Ani się nasycił brzuch jego: a gdy będzie miał, czego żądał, otrzymać nie będzie mógł. [1]

21 Nie zostało z jadła jego, i przeto nic nie zostanie z dóbr jego.

22 Gdy się nasyci, ściśnion będzie: będzie się pocił, i wszelaka boleść przypadnie nań.

23 Bodaj się natkał brzuch jego, aby nań wypuścił gniew zapalczywości swéj, dżdżył nań wojnę swoję.

24 Będzie uciekał przed bronią żelazną, a wpadnie na łuk miedziany.

25 Wyciągniony i wychodzący z pochew swoich, a błyskający się w gorzkości swojéj: pójdą i przyjdą nań straszliwi.

26 Wszystkie ciemności skryte są w tajnikach jego: pożre go ogień, którego nie podniecają, będzie trapion zostawiony w przybytku swoim.

27 Odkryją niebiosa nieprawości jego, a ziemia powstanie przeciw jemu.

28 Odkryty będzie wynik domu jego, ściągniony będzie w dzień zapalczywości Bożéj.

29 Tenci jest dział człowieka niezbożnego od Boga: i dziedzictwo słów jego od Pana.


Przypisy