Biblia Wujka (1923)/Księga Hioba 35


Poniżej znajduje się Księga Hioba podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Hioba

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42


ROZDZIAŁ XXXV.
Eliu dochodząc tego z słów Jobowych, że się Bogu, co jest dobrego, nie podoba, okazuje, że nie Bogu, ale człowiekowi i pobożność użyteczna, i bezbożność szkodliwa.

Eliu tedy to zaś mówił:

Azać się słuszna widzi myśl twoja, żeś mówił: Jestem sprawiedliwszy niźli Bóg?

Boś powiedział: Nie podoba się tobie, co jest prawego: albo co tobie pomoże, jeźli ja zgrzeszę?

A tak ja odpowiem mowom twoim i przyjaciołom twoim z tobą.

Pojrzyj w niebo a obacz: i przypatrz się powietrzu, że wyższe nad cię.

Jeźli zgrzeszysz, cóż mu zaszkodzisz? a jeźli się rozmnożą nieprawości twoje, cóż uczynisz przeciwko niemu?

A jeźli sprawiedliwie czynić będziesz, cóż mu darujesz? albo co z ręki twojéj weźmie?

Człowiekowi, który tobie podobny jest, zaszkodzi bezbożność twoja, a syna człowieczego wspomoże sprawiedliwość twoja.

Dla mnóstwa potwarców wołać będą, i będą narzekać dla mocy ramienia okrutników.

10 I nie rzekł: Gdzież jest Bóg, który mię uczynił, który dał pieśni w nocy?

11 Który nas uczy więcéj nad bydlęta ziemskie, i nad ptastwo niebieskie ćwiczy nas.

12 Tam wołać będą, a nie wysłucha dla pychy złych.

13 Nie próżno tedy Bóg wysłucha i Wszechmocny w każdego sprawę wejrzy.

14 I kiedy rzeczesz: Nie baczy: sądź się przed nim, a poczekaj go.

15 Teraz bowiem nie używa zapalczywości swojéj, ani się bardzo mści złości.

16 A tak Job próżno otwarza usta swe i bez umiejętności rozmnaża słowa.


Przypisy