Biblia Wujka (1923)/Księga Hioba 40


Poniżej znajduje się Księga Hioba podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Hioba

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42


ROZDZIAŁ XL.
Bóg opowiada złość Behemota albo słonia, który duchownie znaczy Antychrysta: tudzież téż i pychę Lewiatana albo wieloryba, który jest szatan, wypisuje.

A odpowiadając Pan Jobowi z wichru, rzekł:

Przepasz jako mąż biodra swe: będę cię pytał, a powiedz mi.

Izali wniwecz obrócisz sąd mój, i potępisz mię, abyś się ty usprawiedliwił?

A jeźli masz ramię jako Bóg, a jeźli grzmisz głosem podobnym:

Oblecz się w ozdobę i wynieś się wzgórę: i bądź chwalebnym, i oblecz się w piękne szaty.

Rozprósz harde w zapalczywości twojéj, a wejrzawszy na wszelkiego hardego, poniż.

Wejrzyj na wszystkie pyszne, a zelżyj je: i zetrzyj niezbożnika na miejscu ich.

Zakryj je w prochu pospołu, a oblicza ich ponurz w dół.

I ja przyznam, że cię może zbawić prawica twoja.

10 Oto Behemot, któregom uczynił z tobą, będzie jadł siano jako wół.

11 Moc jego w biodrach jego, a siła jego w pępku brzucha jego.

12 Rusza ogonem swym jako cedrem, żyły jąder jego są powikłane.

13 Kości jego jako piszczele miedziane, chrzęstki jego jako blachy żelazne.

14 On jest początkiem dróg Bożych, który go uczynił, przyłoży miecz swój.

15 Temu góry trawę rodzą: wszystkie bestye polne grać tam będą.

16 Pod cieniem sypia, w tajniku trzciny i na miejscach wilgotnych.

17 Zakrywają cienie cień jego, ogarną go wierzby potoku.

18 Oto wypije rzekę, a nie zadziwi się: a ma nadzieję, że się Jordan wleje w gębę jego.

19 Oczyma swemi jako wędą bierze go, a na palach przekole nozdrze swoje.

20 Aza będziesz mógł wyciągnąć Lewiatana wędą, a powrozem uwiążesz język jego?

21 Izali zawleczesz obrączkę przez nozdrza jego? albo tarniem przekolesz czeluść jego?

22 Izali rozmnoży do ciebie prośby, albo będzie z tobą mówił łagodnie?

23 Izali uczyni przymierze z tobą, i weźmiesz go za sługę wiecznego?

24 Aza naigrawać go będziesz jako ptaszka, albo go uwiążesz dziewkom twoim?

25 Zrąbają go przyjaciele, rozdzielą go kupcy?

26 Izali napełnisz niewody skórą jego, albo wierszą rybną głowę jego?

27 Włóż nań rękę twoję: wspomnij na bitwę, a więcéj nie przydawaj mówić.

28 Oto nadzieja jego omyli go, a przed oczyma wszystkich stracon będzie.