Kantyczki (Miarka)/Pieśni na Boże Narodzenie

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Kantyczki
Podtytuł Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Wydawca Karol Miarka
Data wyd. 1904
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
PIEŚNI

NA BOŻE NARODZENIE,
UŁOŻONE

PORZĄDKIEM ALFABETYCZNYM.Str.
Ach miły Józefie drogi, toć nas 395
Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę 396
Ach witajże pożądana perło droga 398
Ach zła Ewa narobiła kłopotu 399
A cóż to za dziecię? wszakże 400
A czemuż, mój Jezus, tak ubogo 401
A któż Cię to Stwórco świata 403
Alleluja, chwalmy Boga 404
Anieli się radują, pokój ziemi 405
Anielski Chór pasterzom 321
Anioł Pański otoczony światłością 406
Anioł pasterzom mówił: Chrystus 407
Apokaliptyczny Baranku, leżący 408
A witajże Jezu z Panny narodzony 409
Bądź pochwalon Boże Wcielony 411
Baranek Boży między bydlętami 411
Betleem święte miasteczko 412
Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi 414
Bóg się rodzi, moc truchleje (1904) 416
Bóg się z Panny narodził (1904) 417
Bóg w Trójcy świętej sprawił to (1904) 418
Boscy posłowie, o święci Anieli 420
Boże i Królu, jakież Twoje trony 421
Bracia mili, hejnał świta 422
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo 423
Brama się otwiera, dzień wesoły 424
Christus, Christus, natus est nobis 424
Chrystus, Chrystus nam się narodził 425
Chrystus, Syn Boży, dziś się tak 425
Chwilo łaskawa, dla nas zjednana 426
Cicho wszędzie, śpi świat cały 428
Cieszmy się i pod niebiosy 429
Collaudemus Christum Regem 430
Coś wszystko stworzył 430
Co to za miłość, co za przychylność 431
Cóż to nowe za dziwy, widok jasny 433
Cud dziś niesłychany pod słońcem 435
Czas radości, wesołości światu 436
Czem, czem, czem, czem ubogo leżysz 437
Czemuż się dzisiaj weselić 438
Do Betleemu pełni radości 439
Dzieciątko się narodziło, wszystek 440
Dzieciątko się narodziło z czystej 441
Dziecię, Bóg maleńki z niewinnej 441
Dziękujemy wszyscy Panu Bogu 442
Dzień ten nam sam Pan Bóg 442
Dzisiaj w Betleem wesoła nowina 442
Dziś dzień nastąpił pełen radości 443
Figurowana różdżka zielona 444
Gdy Marya porodziła, gwiazda 444
Gdy się Chrystus rodzi i na świat 446
Gdy się Jezus rodzi, radość nam 447
Gdy śliczna Panna Syna kołysała 447
Gdy świat tryumfuje, mile 449
Gloria, gloria wykrzykajcie 450
Gruchnęła, gruchnęła nowina 451
Gwiazda zabłysła nowa na 452
Gwiazdko złota promienista 453
Hej bracia! czy śpicie 453
Hej nam hej! Królowie jadą 455
Herodzie, niezbożny królu 456
Jakaż to gwiazda błyszczy 457
Jakaż to matka stoi przy żłobie 459
Jakżeś u Boga wielkiej wartości 460
Jeżeli kiedy miłe łzy bywały 461
Jezu me kochanie, służyć Ci ja będę 464
Jezusa narodzonego wszyscy 466
Jezus Dziecię w Betleemie gdy się 467
Jezus malusieńki, leży nagusieńki 468
Jezus malusieńki, z Niewinnej 469
Jezu, śliczny kwiecie, zjawiony 470
Judzką krainę noc okryła 472
Już Cię żegnamy, o Najmilszy 473
Już pochwalmy Króla tego 473
Kazał Anioł do Betleem Juda 474
Kiedy król Heród królował 474
Kiedy słyszę na obłokach Anielskie 476
Któż, któż nie będzie w radości 477
Któż o tej dobie, płacze we żłobie 478
Leży, leży, leży, leży, Jezus 479
Ludzkości pełne wesele, dzisiaj 480
Lulajże, Jezuniu, moja perełko 481
Łaska nieba górnego, dziwną 482
Mam ja skarb, mam, lecz go nie 484
[Mamy przyjaciela, Chrysta 484
Mędrcy świata, monarchowie 485
Mesyasz przyszedł na świat 486
Mizerna cicha, stajenka licha 316
Może teraz być wesoły człowiek 487
Na Boże narodzenie, Aniołów 488
Na Boże narodzenie weselą się 488
Narodzenie Chrystusowe, dopełnia 489
Narodził się Jezus Chrystus 491
Narodził się Jezus to Dzięcię Boże 492
Narodził się Jezus w stajni 493
Narodził się pożądany, przez 494
Niechaj będzie głośne wszędzie 495
Niechaj będzie pochwalony Bóg 496
Niepojęte dary dla nas daje 496

Str.
Noc nadeszła pożądana, w tysiąc 498
Nocnej chwili, w poluśmy byli 499
Nowy rok bieży, w jasełkach leży 501
Nużeśmy chrześcijanie, serdecznie 502
Obchodząc Jezusa dziś narodzenie 503
O Betleemski żłobie wielebny 504
O błogosławiony żłobie! jak wielki 505
O Boże litościwy i pełen miłości 506
O gwiazdeczko! coś świeciła, nad 507
O gwiazdo Betleemska, zaświeć 509
O Jezu mój drogi, takeś to ubogi 510
O Jezu, nasz Zbawicielu, jedyny 511
O Józefie! Czego chcecie 512
O tej dobie, leży w żłobie 513
Oto Panienka miłego nam Syna 514
O wesel się, ludzkie plemię 515
Pan z Nieba i z łona Ojca 516
Pasterze bieżeli, gdy głos 518
Pasterze drzymali w dolinie 519
Pasterzu! pasterzu! Czy widzisz 520
Pastuszkowie bracia, cóż to za 525
Pastuszkowie ze snu powstali 525
Pójdźmy wszyscy do stajenki 526
Porwijmy instrumenta, a porzućmy 528
Posłuchajmy z weselem, co się 528
Pospieszcie pastuszki z piosneczki 530
Powiedz pasterzu, gdzie Pana 531
Przez Adama przyszła na świat 532
Przybieżeli do Betleem Pasterze 532
Przyjdźże Jezu, przyjdź, Tobie 533
Przyjmij od nas Jezu dzięki 533
Przy onej górze, świecą się zorze 534
Przypatrz się mizerny człowiecze 535
Przystąpmy do szopy, ściskajmy 536
Puer natus in Betleem 537
Rad czczę obrzezanie 537
Radość dziś dla świata 538
Radujcie się bracia mili, gdyż 539
Raduj się, człowiecze, z przyjścia 541
Raduj się ziemio! Gość z nieba 542
Radziła Trójca święta na niebie 544
Rozkwitnęła się lilia, a ta jest 545
Rozkwitnęła się lilia, porodziła 546
Salve Parvule, Dzieciątko 547
Słowo było cudem, względem 547
Słowo przedwieczne z ust Ojca 548
Słyszeliśmy wdzięczne hymny 550
Słyszę z nieba muzykę 551
Spało Dzieciątko, kryło się 553
Syn Boży z nieba nam dany 553
Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy 554
Szczęśliwy moment, światu 555
Śliczna Dziecino, jedyne pieszczoty 556
Śliczna Panienka Jezusa zrodziła 557
Śliczna Panienka Jezusa zrodziła 560
Śpiewajcie jednorodzonemu 561
Śpiewajmy Panu z weselem 561
Świetny był ten dzień, w swym 561
Ten, który światem w mocnej 563
Triumphus Regis Angelorum 564
Tryumfy króla niebieskiego 565
Trzej królowie, Monarchowie 566
Usnąłeś, Jezu, na Maryi łonie 567
W Betleem mieście Jezus się 568
W Betleem się narodziło Dziecię 568
W biednej stajence między 570
Wdzięczni Anieli, bądźcie weseli 571
W dzień Bożego narodzenia, weseli 572
Wesoła nowina, porodziła Syna 573
Wesołą nowinę bracia słuchajcie 574
Wesołą nowinę bracia słuchajcie 575
Wiek on szczęśliwy radość świata 576
Wiole i wdzięczne lutnie, muzyki 577
Witaj gościu na ziemi z Syonu 578
Witaj Jezu nasz kochany 296
Witaj Jezu ukochany 579
Witajcie męczeńskie kwiatki 581
Witajmy Jezusa nam narodzonego 581
Witajże Dzieciątko z Panny 584
Witajże, witaj, dziś narodzony 586
Witam Cię, witam, Jezu me 587
Wiwat dzisiaj Boskiej istności 588
Wspaniałości niezmierzonej 590
Wśród nocnej ciszy głos się 591
W szopie ubogiej Bóg narodzony 594
Wykrzyknijmy wiwat, Panu 595
W żłobie leży bez odzieży, Sobie 597
W żłobie leży, któż pobieży 598
Zadziwieni światłem niebieskiej 600
Zasypiajże jak w łóżeczku 601
Zawitaj Jezu z Panny narodzony 602
Zawitajże pożądana perło droga 603
Z dalekiego Wschodu jadą 604
Zgińcie z oczu bogactwa 606
Zjawiło nam się dziś coś nowego 607
Z narodzenia Pana dzień dziś 608
Z nieba wysokiego Bóg zstąpił 609
Z Panny się narodził, który ten 610
Zwiastuję wam radość niesłychanie 610


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).