Klejnoty poezji staropolskiej/Patryjotyczne, rycerskie

<<< Dane tekstu >>>
Autor Gustaw Bolesław Baumfeld
Tytuł Klejnoty poezji staropolskiej
Wydawca Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie
Data wydania 1919
Druk Drukarnia Naukowa
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI

Cała antologia

Indeks stron


PATRYJOTYCZNE. RYCERSKIE27.  
Na sokalskie mogiły — Jana Kochanowskiego 
 57
29.  
O błędach świeckich urzędów (żale plebana z „Krótkiej rozprawy miedzy trzemi osobami“) — Mikołaja Reja 
 59
 61
31.  
Sprawa rycerska — Marcina Bielskiego 
 „ 
32.  
Omen Jana Kochanowskiego — Jana Kochanowskiego 
 62
33.  
 63
34.  
Proporzec jaki był (z „Proporca abo hołdu pruskiego“) — Jana Kochanowskiego 
 65
35.  
Na spustoszenie Podola przez Tatarów — Jana Kochanowskiego 
 68
36.  
Monomachja Parysowa z Menelausem (z „Iljady“) — Jana Kochanowskiego 
 69
38.  
Żałosna Kamena — Stanisława Grochowskiego 
 73
39.  
O miłości ojczyzny (z „Kazań sejmowych“) — Piotra Skargi 
 75
40.  
O skutkach niezgody domowej (z „Kazań sejmowych“) — Piotra Skargi 
 79
41.  
Pogróżki boskie (z kazania „O niekarności grzechów jawnych“) Piotra Skargi 
 81
42.  
Wróżka o upadku mocy tureckiej — Sebastjana Fabjana Klonowicza 
 82
43.  
Pluton zagniewany zwoływa piekielną czeladź (z „Goffreda abo Jeruzalem wyzwolonej“) — Piotra Kochanowskiego 
 84
44.  
Nagrobek Osmanowi (kazanie) — Fabjana Birkowskiego 
 86
45.  
Kozaczyzna — Bartłomieja Zimorowicza 
 87
46.  
Śmierć hetmana Żółkiewskiego (z „Władysława IV“) — Samuela Twardowskiego 
 91
47.  
Lament utrapionej Matki Korony Polskiej — Szymona Starowolskiego 
 92
48.  
Dawna Kamieńska odnowiona — Wespazjana Kochowskiego 
 96
49.  
 97
50.  
Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie (z „Psalmodji polskiej“) Wespazjana Kochowskiego 
 99
52.  
O wolności polskiej — Wespazjana Kochowskiego 
 104
53.  
Na ciężary i opresją chłopską w Polszcze — Krzysztofa Opalińskiego 
 „ 
54.  
Na ogołocone ściany w obronę — Krzysztofa Opalińskiego 
 106
55.  
Non fecit taliter ulli nationi — Jana Andrzeja Morsztyna 
 107
56.  
Skarga Ximeny — Jana Andrzeja Morsztyna 
 108
57.  
Chodkiewicz hetmanem (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 109
58.  
Stanisław Lubomirski, hetmana polnego namiestnik (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 110
59.  
Roty konne w potrzebie chocimskiej (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 „ 
60.  
Potęga turecka (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 112
61.  
W obozie przed bitwą chocimską — Wacława Potockiego 
 115
 117
63.  
Dziś a wczora (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 119
64.  
Veto albo nie pozwalam — Wacława Potockiego 
 120
 121
66.  
Czuj! Stary pies szczeka — Wacława Potockiego 
 122
67.  
Niechaj śpi pijany — Wacława Potockiego 
 123
68.  
Duma niewolnicza — Zbigniewa Morsztyna 
 124
69.  
Do kochanej ojczyzny — Wacława Rzewuskiego 
 126
72.  
Auferam vobis viros fortes et consilii (Do Krasińskiego, biskupa kamienieckiego) — Franciszka Zabłockiego 
 129
73.  
Tęskność do kraju — Franciszka Karpińskiego 
 „ 
74.  
 131
75.  
Na posąg Czarnieckiego w Tykocinie — Franciszka Karpińskiego 
 132
76.  
Hymn do miłości ojczyzny — Ignacego Krasickiego 
 „ 
77.  
Z satyry „Świat zepsuty“  
 „ 
78.  
Głos umarłych — Adama Naruszewicza 
 134
79.  
Do ojczyzny — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 137
80.  
Matka obywatelka 
 138
81.  
Do moich współziomków — Stanisława Trembeckiego 
 140
82.  
Do powszechności — Franciszka Zabłockiego 
 141
83.  
Do pewnego ministra 
 142
84.  
Do zgromadzonych stanów 
 143
85.  
Do Branickiego, hetmana, obiecującego nagrodę za wydanie autora wierszy przeciwko niemu — Franciszka Zabłockiego 
 144
86.  
Do niektórych chluby — Franciszka Zabłockiego 
 „ 
87.  
Rozmowa o Konstytucji 3 Maja (z „Powrotu posła“) — Juljana Ursyna Niemcewicza 
 145
88.  
Do Stanisława Małachowskiego, marszałka sejmu wielkiego — Franciszka Karpińskiego 
 150
89.  
Hymn na rocznicę 3 maja — Ignacego Krasickiego 
 151
90.  
Wiosna — Juljana Ursyna Niemcewicza 
 152
91.  
Do..... — Ignacego Krasickiego 
 154
 155
93.  
Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta — Franciszka Karpińskiego 
 159Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Gustaw Bolesław Baumfeld.