Wikiźródła:Dokumenty historyczne


Dokumenty historyczne
Dokumenty historyczne
Ta strona grupuje dokumenty historyczne, teksty źródłowe oraz konstytucje w porządku chronologicznym.

Dokumenty

edytuj

VIII wiek Gambara i Długobrodzi
602, 3 kwietnia Konstytucja Siedemnastu Artykułów
XI lub XII wiek Bogurodzica
ok. 1136 Rocznik świętokrzyski dawny
1136, 7 lipca Bulla gnieźnieńska
XII wiek Saga o Eryku Rudym
XII wiek Saga o Gotlandczykach
ok. 1222 Czyny Duńczyków
1298 Przywilej lokacyjny Poznania
1387 Dokument Henryka VIII dotyczący nadania prawa milowego i prawa do wyszynku piwa dla mieszczan Przemkowa
koniec XIV wieku Kronika Jana z Czarnkowa
koniec XV wieku Lament świętokrzyski

1503 Laudum Wojnickie ziemi Krakowskiej z r. 1503, w przedmiocie pospolitego ruszenia pospólstwa
1573, 28 stycznia Akt konfederacji warszawskiej
1610, 5 lipca List Stanisława Żółkiewskiego do Zygmunta III Wazy opisujący zwycięstwo pod Kłuszynem
1655, 29 grudnia Konfederacja tyszowiecka
1663-1665 Listy Jana Kazimierza do Maryi Ludwiki z lat 1663-1665
1683, 11 sierpnia - 23 grudnia Diariusz medyczny z wyprawy wiedeńskiej
1684-1687 Dyskurs wojenny o przeszłej i przyszłej kampanii
1704, 30 sierpnia Traktat narewski
1763, 6 listopada Tajne instrukcje Katarzyny II dla dyplomatów rosyjskich w Warszawie
1764, 11 kwietnia Traktat przymierza pomiędzy Rosją i Prusami
1767-1768 Prawa kardynalne
1767 wrzesień Forma rewersu na usługi Moskwy
1768, 24 lutego Traktat wieczystej przyjaźni pomiędzy Rosją a Rzecząpospolitą
1770, 13 października Akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego
1772, 17 lutego, Tajna konwencja rosyjsko-pruska dotycząca rozbioru Rzeczypospolitej
1773, 18 września Traktat pierwszego podziału pomiędzy Rzecząpospolitą i Rosją (1773)
Traktaty polsko-austriackie dotyczące I rozbioru
1789, 26 sierpnia Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
1790, 29 marca Traktat przyjaźni i przymierza pomiędzy Prusami i Rzecząpospolitą
1791, 18 kwietnia Prawo o miastach
1792, 14 maja Akt założenia konfederacji targowickiej
1793, 25 stycznia List Stanisława Augusta Poniatowskiego do Katarzyny II
1794, 24 marca Akt powstania kościuszkowskiego
1795, 24 października Traktat trzeciego rozbioru Polski pomiędzy Rosją i Prusami
1806, 2 grudnia Odezwa Napoleona do armii
1807, 9 lipca Traktat tylżycki 9 lipca 1807
1807, 22 lipca Konstytucja Księstwa Warszawskiego
1812, 22 czerwca Odezwa Napoleona do armii
1815, 3 stycznia Tajny traktat austriacko-francusko-brytyjski
1817, 25 marca Rozmowy z Napoleonem na Wyspie Świętej Heleny o kwestii polskiej
1823, 12 czerwca Instrukcja w sprawie regulacji Osady Sukienniczej w Łodzi
1830, 30 listopada Odezwa Rady Administracyjnej
1831, 13 stycznia Rozkaz dzienny Iwana Dybicza Zabałkańskiego
1832, 26 lutego Statut organiczny dla Królestwa Polskiego
1836, grudzień Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
1846, 22 lutego Manifest Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
1848, 29 marca Skład zasad
1854, 31 marca Traktat z Kanagawy
1862, 1 września Odezwa Komitetu Centralnego Narodowego
1863, 22 stycznia Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego
1864, 26, 27 marca Dekret cesarza Aleksandra II wykluczający Polaków z pełnienia funkcji publicznych
1880, 13 sierpnia Sprawozdanie Paula Gröllmusa z naprawy wieży kościelnej w Przemkowie
1887 List gończy za Józefem Piłsudskim

1905, 8 lutego Relacja Feliksa Dzierżyńskiego ze strajku powszechnego w Częstochowie
1910, 22 sierpnia Traktat aneksji Korei przez Japonię z 22 sierpnia 1910
1913, 23 kwietnia Dobrodziejstwa pruskie w oświetleniu historycznem (mowa Korfantego w sejmie pruskim)
1914, 3 sierpnia Przemówienie Józefa Piłsudskiego do I kompanii kadrowej
1915, 7 maja Dwadzieścia Jeden Żądań
1916, 5 listopada Akt 5 listopada
1917, 19 stycznia Mowa posła Korfantego
1918, 4 lutego Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego
1919, 25 lutego Mowa posła śląskiego, Wojciecha Korfantego, dnia 25 lutego 1919 r. na posiedzeniu Sejmu
1920, 21 kwietnia Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej
1921, 1 marca Rezolucja ogólnego zebrania komand 1 i 2 brygady liniowców
1922, 26 września Ustawa o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego
1925 Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej
1928, 27 sierpnia Pakt Brianda-Kellogga
1933, 3 lipca Konwencja o określeniu napaści
1934, 26 stycznia Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy
1939, 5 maja Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP
1941, 30 lipca Układ Sikorski-Majski
1943
1944, 20 czerwca Lista osób zamordowanych w Glinciszkach
1945, 19 stycznia Ostatni rozkaz dzienny dowódcy Armii Krajowej
1946, 3 stycznia Ustawa o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej
1947, 21 sierpnia Zeznanie Aleksego Rosińskiego, złożone przed sędzią śledczym Sądu Okręgowego w Gdańsku, w sprawie egzekucji pocztowców gdańskich
1948, 9 grudnia Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa
1949, 4 kwietnia Traktat Północnoatlantycki
1950, 7 marca Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości
1951, 3 stycznia Uchwała Nr 5 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie określenia rozdziału właściwości i zasad współdziałania Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości i Centralnego Związku Spółdzielczego
* 15 lutego Umowa o zmianie granic pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich
1952, 28 kwietnia Traktat Pokojowy pomiędzy Japonią a Republiką Chińską z 28 kwietnia 1952
1953, 7 marca Dekret o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (1953)
1954, 2 grudnia Traktat o Wzajemnej Obronie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Chińską z 2 grudnia 1954
1957, 27 sierpnia Notatka dotycząca dekretu o zakresie odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych
1960, 19 stycznia Traktat o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 19 stycznia 1960
1961, 18 kwietnia Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych
1963, 24 kwietnia Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych
1965, 22 czerwca Traktat Podstawowych Stosunków pomiędzy Japonią i Republiką Korei z 22 czerwca 1965
1968, 29 luty Rezolucja Pisarzy Polskich pod red. Andrzeja Kijowskiego przeciwko cenzurze przyjęta na Nadzwyczajnym Zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.
1968, 21 sierpnia Proklamacja KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji
1969 Proklamacja do Wielkiego Białego Ojca i wszystkich jego ludzi
1978, 12 sierpnia Traktat o Pokoju i Przyjaźni pomiędzy Japonią a Chińską Republiką Ludową z 12 sierpnia 1978
1980, 17 sierpnia 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
1981, 8 września Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej
1993, 28 lipca Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską
2002, 13 marca Porozumienie o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski)
2004, 2 maja Rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej (2004)
2005, 31 października Rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2005)
2007, 27 kwietnia Wspólne oświadczenie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z okazji 60-tej rocznicy Akcji „Wisła"
2007 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (akt podpisany 13 grudnia 2007, wszedł w życie 1 stycznia 2009)

Konstytucje

edytuj

Konstytucje polskie

edytuj
 
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Konstytucje Polski

Konstytucje innych państw

edytuj