Encyklopedyja powszechna (1859)/Tom II

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedyja powszechna
Tom Tom drugi
Wydawca S. Orgelbrand
Data wyd. 1859
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
ENCYKLOPEDYJA
POWSZECHNA.TOM DRUGI.


(Ap.Bąk.)
Homo sum, humani nil a me alienum esse puto.
Terencyjusz.
Człowiekiem jestem, a wszystko cokolwiek ludzkość
obchodzi, nie powinno mi bydź obojętném.


WARSZAWA.
Nakład, druk i własność S. Orgelbranda Księgarza i Typografa.

1860.


Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury,
po wydrukowaniu prawem przepisanéj liczby egzemplarzy.

w Warszawie dnia 29 Lutego (12 Marca) 1860 roku.

Cenzor, Radca Kollegijalny, Stanisławski.SPIS RZECZY
ZAWARTYCH W TOMIE PIERWSZYM.
ENCYKLOPEDYI POWSZECHNÉJ.

A.
Str.

Str.
150


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).