Indeks:PL Dumas - Życie jenerała Tomasza Dumas.djvu

Chcesz zarezerwować ten indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Życie jenerała Tomasza Dumas

Autor

Aleksander Dumas (ojciec)

Tłumacz

Anonimowy

Rok wydania

1853

Miejsce wydania

Warszawa

Źródło

Skany na commons

Strony

Postęp

Wszystkie strony już przepisane, ale nie wszystkie strony skorygowane

Status dod.

Brak informacji o dodatkowych elementach

Uwagi

Nie wydano dalszych tomów - w związku z tym raczej nie numerujemy. Wg. wydania Hachette z 2014 r. jest to cała książka.

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: